FB
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
URODZINY
ORGANIZACJA IMPREZ
FANTASTYCZNA FABRYKA SŁODYCZY
CENNIK
CENNIKI

Centrum Zabaw dla Dzieci Fantazja, Hala Widowiskowo- Sportowa

Cennik dla klientów indywidualnych: 

Od poniedziałku do czwartku piątek, sobota, niedziela, święta
Bilet do godziny          12 zł Bilet do godziny          14 zł
Bilet do dwóch godzin  20 zł Bilet do dwóch godzin  22 zł
Bilet bez limitu czasowego    30 zł Bilet bez limitu czasowego    30 zł

 Karnet- 5 wejść całodziennych - 120 zł, do wykorzytania w ciągu 6 miesięcy.
Bilet całodzienny (dla jednego dziecka) - 30 zł ,do wykorzytania w ciągu 6 miesięcy.
Karnet i bilet to świetny prezent imieninowy, urodzinowy, mikołajkowy dla każdego dziecka do 12 roku życia!

PRZYPOMINAMY, ŻE PO WYKŁADZINIE DYWANOWEJ MOŻNA CHODZIĆ TYLKO  W SKARPETKACH

Drodzy Rodzice! Dzieci bawiące się w Fantazji pozostają pod Waszą opieką. Nie zapewniamy opieki indywidualnej. Opiekunem dla dziecka może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

Dzieci, które ukończyły 6 lat mogą w Fantazji pozostać bez opiekuna, po wcześniejszym poinformowaniu nas o tym i podpisaniu stosownego oświadczenia.

Fantazja przeznaczona jest dla dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.

Sale Zabaw dla Dzieci Fantazja, galeria "Millenium Hall" i "Galeria Rzeszów"

Od poniedziałku do czwartku  piątek sobota, niedziela, święta
Bilet półgodzinny - 8 zł Bilet półgodzinny - 9 zł
Bilet godzinny - 14 Bilet godzinny - 16 zł
Bilet dwugodzinny - 26 Bilet dwugodzinny - 28
Każde rozpoczęte 5 minut
od wybranej opcji biletu - 1,50 zł
Każde rozpoczęte 5 minut
od wybranej opcji biletu - 1,50 zł
Bilet bez limitu czasowego - 30 zł Bilet bez limitu czasowego - 30 złKARTA PODARUNKOWA

Doskonały pomysł na prezent. Do nabycia w każdym punkcie Fantazji.


REGULAMIN

FIRMY CENTRA FANTAZJA

Wszystkie dzieci do 12 roku życia bezwzględnie obowiązuje zakup biletu.

Na sali zabaw, której granicę wyznacza wykładzina dywanowa, mogą przebywać wyłącznie dzieci do 12 roku życia, każde z nich bezwzględnie musi posiadać ważny bilet. 

Firma Centra Fantazja świadczy usługi dla dzieci do 12 roku życia, na podstawie obowiązujących norm ustanowionych przez Unię Europejską.

Poprzez korzystanie z usług Firmy, przez dzieci do 12 roku życia, rozumie się:

- korzystanie z urządzeń, konstrukcji, zabawek i innych przedmiotów znajdujących się na obszarze wykładziny dywanowej

- swobodną zabawę na wykładzinie dywanowej (wszelkie zabawy ruchowe, tańce, gry i tym podobne)

- spacerowanie po niej.

Organizator nie ma wpływu na sposób spędzania przez dziecko czasu na terenie Firmy Centra Fantazja (na sali zabaw oznaczonej wykładziną dywanową), w związku z tym przebywanie na terenie sali zabaw jest zawsze odpłatne.

Podsumowując, na wykładzinie mogą przebywać tylko dzieci z zakupionym biletem.

Osoby, które ukończyły 12 rok życia nie mogą korzystać z urządzeń i innych atrakcji na placu zabaw (wyznaczonym przez wykładzinę dywanową). Złamanie tego zakazu może skutkować wyproszeniem takiej osoby, bez możliwości zwrotu biletu.

W przypadku uszkodzenia sprzętu, czy innego urządzenia, przez osobę nieuprawnioną do korzystania z niego (czyli po 12 roku życia) – Firma będzie domagać się poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej przez tą osobę za wynikłe szkody.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji i innych przedmiotów (znajdujących się na placu zabaw) informujemy, iż przepisy dopuszczają przebywanie na nich dzieci do 12 roku życia. W związku z tymi przepisami dokonywane jest ubezpieczenia sprzętu Firmy.

Dzieci, które nie potrafią samodzielnie korzystać z urządzeń, czy innego sprzętu

(np. wysokich konstrukcji, zjeżdżalni, rur, dmuchawców) nie mogą się na nich znajdować.

Z uwagi na bezpieczeństwo innych małych użytkowników opiekunowie i rodzice nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i konstrukcji.

Sytuacje, w których dopuszcza się wejście osoby powyżej 12 roku życia na konstrukcje i urządzenia:

- w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy dziecku, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,

- w każdym przypadku, kiedy zagrożone jest życie czy zdrowie dziecka, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,

- w przypadku, kiedy mimo interwencji personelu, dziecko nie reaguje na polecenia,

- w każdym przypadku, kiedy na urządzeniach, bądź wewnątrz konstrukcji dochodzi do zdarzeń agresywnych, nieetycznych, niehigienicznych, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,

- w godzinach ustalonych przez Firmę, na wspólną zabawę opiekunów i dziecka do 5 roku życia,

- w sytuacjach, w których Prezes Firmy postanowi inaczej.

Na terenie Centra Fantazja obowiązuje zakaz wchodzenia na wykładzinę dywanową bosymi stopami. Zalecenie to dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych i zostało wprowadzone ze względów higienicznych oraz zdrowotnych.

Opiekunowie dzieci bawiących się na wykładzinie powinni zajmować na niej miejsce tak, aby nie utrudniać zabawy innym dzieciom (np. poprzez siadanie na schodkach prowadzących do konstrukcji, siadanie na miękkich elementach skazańców czy dmuchawców, siedziskach z „wyciągniętymi przed siebie nogami, itp.).

Obuwie i odzież osób uczestniczących w imprezach w salkach urodzinowych nie może znajdować się poza nimi. Niedopuszczalne jest pozostawianie ich w traktach komunikacyjnych, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu bawiących się dzieci (np. podczas biegania, zabaw ruchowych, poruszania się samochodzikiem, spacerowania najmłodszych dzieci) oraz jest niezgodne z wymogami przeciwpożarowymi (korytarz jest traktem komunikacyjnym i musi być pusty na wypadek zagrożenia, np. pożarowego).

Rodzice, opiekunowie oraz dzieci przebywające na sali są zobowiązani do stosowania się do próśb i uwag kierowanych do nich przez personel. Firma Centra Fantazja zapewnia, iż jest to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, wynika z kilkunastu lat doświadczeń w prowadzeniu Firmy oraz dobrze pojętego dobra naszych małych klientów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, Fantazja umożliwia samodzielny pobyt dziecka na sali zabaw. Jest to doskonałe rozwiązanie dla rodziców potrzebujących zrobić zakupy w galerii handlowej, chcących odwiedzić siłownię, kino lub fryzjera, ale pamiętających również o potrzebach dzieci dotyczących zdrowego ruchu i zabawy. Po uprzednim zawiadomieniu personelu i podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna, dziecko od 4 roku życia może przebywać samodzielnie w Fantazji w Millenium Hall i Galerii Rzeszów, natomiast dziecko od 6 roku życia może przebywać samodzielnie w Fantazji w Hali Podpromie. Samodzielny pobyt dziecka trwa maksymalnie 3 godziny, po tym czasie dziecko musi znajdować się pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna. Fantazja dba o bezpieczną zabawę dzieci, ale nie sprawuje opieki indywidualnej nad nimi.

Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka do lat 6 bez osobistej opieki. Jeśli taki fakt zostanie stwierdzony pracownicy powiadomią o tym policję i poproszą o zaopiekowanie się dzieckiem. 

Na terenie Firmy zabrania się pozostawiania dzieci powyżej 12 roku życia bez opieki, oraz pełnienia przez nich roli opiekuna. Firma nie ma możliwości kontrolowania bezpieczeństwa dziecka powyżej 12 roku życia pozostawionego samego w korytarzu lub kawiarence. Pracownicy nie mogą sprawować opieki nad takim dzieckiem, której się nie podjęli, i która nie została im przydzielona w ramach obowiązków służbowych. Firma nie zleci pracownikowi opieki nad dzieckiem powyżej 12 roku życia, ponieważ nie świadczy usług opiekuńczych - lecz rozrywkowe, a dodatkowo dziecko bez wykupionego biletu nie jest objęte ubezpieczeniem. W przypadku stwierdzenia takiego faktu pracownicy zawiadomią policję. 

FIRMA UPRZEJMIE PROSI,
ABY OSOBY, KTÓRE NIE ZGADZAJĄ SIĘ
Z POSADOWIENIAMI REGULAMINU –
 NIE KORZYSTAŁY Z USŁUG CENTRA FANTAZJA.
 
WYKUPIENIE USŁUGI JEST JEDNOZNACZNE
Z AKCEPTACJĄ WSZYSTKICH JEGO POSTANOWIEŃ.