• Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
URODZINY
ORGANIZACJA IMPREZ
FANTASTYCZNA FABRYKA SŁODYCZY
CENNIK

CENNIK

BILETY WSTĘPU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Centrum Zabaw dla Dzieci Fantazja
w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym Podpromie

Od poniedziałku do piątku Sobota, niedziela, święta
Bilet godzinny          18 zł Bilet godzinny          20 zł
Bilet dwugodzinny  25 zł

Bilet dwugodzinny  28 zł

Każde rozpoczęte pół godz. zabawy
po przekroczeniu czasu wybranego biletu 
9,00 zł
Każde rozpoczęte pół godz. zabawy
po przekroczeniu czasu wybranego biletu 
10,00 zł
Bilet bez limitu czasowego    35 zł Bilet bez limitu czasowego    35 zł

Po przekroczeniu wybranego czasu zabawy  (godzinny i dwugodzinny) naliczania jest dopłata za każde rozpoczęte pół godziny zabawy w wysokości:

od poniedziałku do piątku 9,00 zł

w soboty, niedziele i święta 10,00 zł

PRZYPOMINAMY, ŻE PO WYKŁADZINIE  MOŻNA CHODZIĆ TYLKO  W SKARPETKACH

Drodzy Rodzice! Dzieci bawiące się w Fantazji pozostają pod Waszą opieką.

Nie zapewniamy opieki indywidualnej. Opiekunem dla dziecka może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

Dzieci, które ukończyły 6 lat mogą w Fantazji w Hali Podpromie pozostać bez opiekuna, na samodzielną zabawę, po wcześniejszym poinformowaniu nas o tym i podpisaniu stosownego oświadczenia.

Fantazja w Hali Podpromie przeznaczona jest dla dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.

 

Sala Zabaw dla Dzieci Fantazja w Galerii Rzeszów

Od poniedziałku do czwartku  Od piąteku do niedzieli, święta
Bilet półgodzinny   10 zł Bilet półgodzinny   11 zł
Bilet godzinny   16 Bilet godzinny   18 zł
Bilet dwugodzinny   28 Bilet dwugodzinny   30
Każde rozpoczęte 5 minut
po przekroczeniu czasu wybranego biletu 2.00 zł
Każde rozpoczęte 5 minut
po przekroczeniu czasu wybranego biletu  2.00 zł
Bilet bez limitu czasowego   35 zł Bilet bez limitu czasowego   35 zł

Sala Zabaw dla Dzieci Fantazja w Millenium Hall

Od poniedziałku do czwartku Od piąteku do niedzieli, święta
Bilet półgodzinny   12 zł Bilet półgodzinny   13 zł
Bilet godzinny   20 zł Bilet godzinny   22 zł
Bilet dwugodzinny   28 zł Bilet dwugodzinny   30 zł
Każde rozpoczęte 5 minut
po przekroczeniu czasu wybranego biletu   2,00 zł
Każde rozpoczęte 5 minut
po przekroczeniu czasu wybranego biletu   2,00 zł
Bilet bez limitu czasowego   35 zł Bilet bez limitu czasowego   35 zł
 

Dzieci, które ukończyły 4 rok życia mogą w Fantazji w Millenium Hal i Galerii Rzeszów pozostać bez opiekuna, na samodzielną zabawę, po wcześniejszym poinformowaniu nas o tym i podpisaniu stosownego oświadczenia.

Fantazja w Millenium Hal i Galerii Rzeszów przeznaczona jest dla dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia.


DOSKONAŁY POMYSŁ NA PREZENT

Wizyta w Fantazji to miła i praktyczna niespodzianka na urodziny, mikołajki czy Dzień Dziecka. Na Państwa życzenie prezent zapakujemy w ładną kopertkę.

Szanowni Klienci informujemy ,że zaproszenia które traciły ważność w okresie lockdownu można wykozystać do dnia 6 wrzesień 2021r.

Karta Podarunkowa

 Do nabycia w każdym oddziale Fantazji.
Do wykorzytania w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu w dowolnym oddziale Fantazji.

Koszt 35 zł.

Aktualny wzór Karty Podarunkowej.

Karnet

Karnet upoważnia do pięciu jednorazowych wejść dla jednego dziecka na zabawę bez limitu czasowego. Do nabycia w każdym oddziale Fantazji.
Do wykorzytania w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu w dowolnym oddziale Fantazji.

Koszt 150 zł.


Informujemy, że w przypadku jednorazowych zaproszeń do Fantazji dla jednej osoby - godzinnych, dwugodzinnych i bez limitu czasowego (dawniej całodziennych) - honorujemy wyłacznie zaproszenia aktualne, które sa w kolorze pomarańczowym. Nieaktualne zaproszenia nie podlegają wymianie.
Aktualny wzór zaproszeń. REGULAMIN

FIRMY CENTRA FANTAZJA

Wszystkie dzieci do 12 roku życia (do 10 roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i  Milenium Hall) bezwzględnie obowiązuje zakup biletu wstępu na teren placu zabaw.

Firma Centra Fantazja świadczy usługi dla dzieci do 12 roku życia, na podstawie obowiązujących norm ustanowionych przez Unię Europejską.

Poprzez korzystanie z usług Firmy, przez dzieci do 12 roku życia (do 10 roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i Milenium Hall), rozumie się:

- korzystanie z urządzeń, konstrukcji, zabawek i innych przedmiotów znajdujących się na obszarze placu zabaw,

- swobodną zabawę na placu (wszelkie zabawy ruchowe, tańce, gry i tym podobne)

- spacerowanie po terenie sali zabaw.

Organizator nie ma wpływu na sposób spędzania przez dziecko czasu na terenie Firmy Centra Fantazja (na sali zabaw oznaczonej wykładziną dywanową), w związku z tym przebywanie na terenie sali zabaw jest zawsze odpłatne.

Podsumowując, na wykładzinie mogą przebywać tylko dzieci z zakupionym biletem.

Osoby, które ukończyły 12 rok życia nie mogą korzystać z urządzeń i innych atrakcji na placu zabaw (wyznaczonym przez wykładzinę dywanową). Złamanie tego zakazu może skutkować wyproszeniem takiej osoby, bez możliwości zwrotu biletu.

W przypadku uszkodzenia sprzętu, czy innego urządzenia, przez osobę nieuprawnioną do korzystania z niego (czyli po 12 roku życia) – Firma będzie domagać się poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej przez tą osobę za wynikłe szkody.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji i innych przedmiotów (znajdujących się na placu zabaw) informujemy, iż przepisy dopuszczają przebywanie na nich dzieci do 12 roku życia (do 10 roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i Milenium Hall). W związku z tymi przepisami dokonywane jest ubezpieczenia sprzętu Firmy.

Dzieci, które nie potrafią samodzielnie korzystać z urządzeń, czy innego sprzętu

(np. wysokich konstrukcji, zjeżdżalni, rur, dmuchawców) nie mogą się na nich znajdować.

Z uwagi na bezpieczeństwo innych małych użytkowników opiekunowie i rodzice nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i konstrukcji.

Sytuacje, w których dopuszcza się wejście osoby powyżej 12 roku życia (powyżej 10 roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i Milenium Hall) na konstrukcje i urządzenia:

- w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy dziecku, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,

- w każdym przypadku, kiedy zagrożone jest życie czy zdrowie dziecka, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,

- w przypadku, kiedy mimo interwencji personelu, dziecko nie reaguje na polecenia,

- w każdym przypadku, kiedy na urządzeniach, bądź wewnątrz konstrukcji dochodzi do zdarzeń agresywnych, nieetycznych, niehigienicznych, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu.

Na terenie Centra Fantazja obowiązuje zakaz wchodzenia na plac zabaw bosymi stopami. Zalecenie to dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych i zostało wprowadzone ze względów higienicznych oraz zdrowotnych.

Opiekunowie dzieci bawiących się na placu zabaw powinni zajmować na niej miejsce tak, aby nie utrudniać zabawy innym dzieciom (np. poprzez siadanie na schodkach prowadzących do konstrukcji, siadanie na miękkich elementach skakańców czy dmuchawców, siedziskach z wyciągniętymi przed siebie nogami, itp.).

Obuwie i odzież osób uczestniczących w imprezach w salkach urodzinowych nie może znajdować się poza nimi. Niedopuszczalne jest pozostawianie ich w traktach komunikacyjnych, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu bawiących się dzieci (np. podczas biegania, zabaw ruchowych, poruszania się samochodzikiem, spacerowania najmłodszych dzieci) oraz jest niezgodne z wymogami przeciwpożarowymi (korytarz jest traktem komunikacyjnym i musi być pusty na wypadek zagrożenia, np. pożarowego).

Rodzice, opiekunowie oraz dzieci przebywające na sali są zobowiązani do stosowania się do próśb i uwag kierowanych do nich przez personel. Firma Centra Fantazja zapewnia, iż jest to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, wynika z kilkunastu lat doświadczeń w prowadzeniu Firmy oraz dobrze pojętego dobra naszych małych klientów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, Fantazja umożliwia samodzielny pobyt dziecka na sali zabaw. Jest to doskonałe rozwiązanie dla rodziców potrzebujących zrobić zakupy w galerii handlowej, chcących odwiedzić siłownię, kino lub fryzjera, ale pamiętających również o potrzebach dzieci dotyczących zdrowego ruchu i zabawy. Po uprzednim zawiadomieniu personelu i podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna, dziecko, które ukończyło 4 rok życia może przebywać samodzielnie w Fantazji w Millenium Hall i Galerii Rzeszów, natomiast dziecko od 6 roku życia może przebywać samodzielnie w Fantazji w Hali Podpromie. Samodzielny pobyt dziecka trwa maksymalnie 3 godziny, po tym czasie dziecko musi znajdować się pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna. Fantazja dba o bezpieczną zabawę dzieci, ale nie sprawuje opieki indywidualnej nad nimi.

Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka, które nie ukończyło lat 6 bez osobistej opieki (które nie ukończyło 4  roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i Milenium Hall). Jeśli taki fakt zostanie stwierdzony pracownicy powiadomią o tym policję i poproszą o zaopiekowanie się dzieckiem. 

Na terenie Firmy zabrania się pozostawiania dzieci powyżej 12 roku życia (powyżej 10 roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i Milenium Hall) bez opieki, oraz pełnienia przez nich roli opiekuna. Firma nie ma możliwości kontrolowania bezpieczeństwa dziecka powyżej 12 roku życia (powyzej 10 roku życia w Fantazji w Galerii Rzeszów i Milenium Hall) pozostawionego samego w korytarzu lub kawiarence. Pracownicy nie mogą sprawować opieki nad takim dzieckiem, której się nie podjęli, i która nie została im przydzielona w ramach obowiązków służbowych. W tej sytuacji Firma nie zleci pracownikowi opieki nad dzieckiem, ponieważ nie świadczy usług opiekuńczych - lecz rozrywkowe, a dodatkowo dziecko bez wykupionego biletu nie jest objęte ubezpieczeniem. W przypadku stwierdzenia takiego faktu pracownicy zawiadomią policję. 

FIRMA UPRZEJMIE PROSI,
ABY OSOBY, KTÓRE NIE ZGADZAJĄ SIĘ
Z POSADOWIENIAMI REGULAMINU –
 NIE KORZYSTAŁY Z USŁUG CENTRA FANTAZJA.
 
WYKUPIENIE USŁUGI JEST JEDNOZNACZNE
Z AKCEPTACJĄ WSZYSTKICH JEGO POSTANOWIEŃ.