• Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
URODZINY
ORGANIZACJA IMPREZ
FANTASTYCZNA FABRYKA SŁODYCZY
Fanstrefa Fantazji

Aktualnie dostępne w Fanstrefie Fantazji:

 


Regulamin Akcji Lojalnościowej „Fanstrefa Fantazji”

Akcja Lojalnościowa „Fanstrefa Fantazji” trwa od 17.02.018 r. do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Akcja polega na zbieraniu naklejek (nazywanych w akcji „punktami”) na karcie Akcji Lojalnościowej „Fanstrefa Fantazji” w celu uzyskania nagród rzeczowych.

Uczestnik Akcji przy zakupie biletu 2 godzinnego otrzymuje jedną naklejkę, przy zakupie biletu na zabawę bez limitu czasowego otrzymuje dwie naklejki.

Uczestnik zebrane naklejki umieszcza na oryginalnej karcie Akcji Lojalnościowej „Fanstrefa Fantazji” dostępnej we wszystkich oddziałach Fantazji.

Uczestnik, który uzbierał odpowiednią liczbę naklejek ma prawo do wymienienia karty z naklejkami na poniższe nagrody, w ramach ich aktualnej dostępności w chwili wymiany:

5 naklejek - kredki

7 naklejek - eco torba

10 naklejek - kubek

12 naklejek - maskotka

14 naklejek - bidon

Odbiór produktów z Fanstrefy Fantazji odbywa się do końca Akcji Lojalnościowej „Fanstrefa Fantazji” lub do wcześniejszego całkowitego wyczerpania zapasu w Fantazji w Hali Podpromie.

Po wydaniu nagrody Uczestnik Akcji ma obowiązek zwrócić kasjerowi kartę Akcji Lojalnościowej „Fanstrefa Fantazji” z wszystkimi naklejkami.

Akcja nie łączy się z innymi promocjami, ulgami, rabatami i zniżkami.

Naklejki nie podlegają wymienianie na ekwiwalent pieniężny i dotyczą wyłącznie nagród Fanstrefy Fantazji.

Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji Lojalnościowej „Fanstrefa Fantazji”.

Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub przedłużenia, bądź skrócenia  czasu  trwania  Akcji  bez  podania  przyczyn. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania na stronie internetowej www.fantazjarzeszow.pl. 

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

Niniejsza  promocja  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem  wzajemnym  ani  loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).